Kontakt

Stiftelsens styrelse

Viveka Ahlskog

ordförande
vivekaahlskog1122 (at)gmail.com

Harry Holmström

vice ordförande
ekonomi, fastigheter
harry.holmstrom (at)tallberg.fi

Anna Bertills

kommunikation, marknadsföring
anna(at)bertillsjung.com

Gunilla Boucht

juridiska ärenden, myndighetskontakter
gunilla.boucht (at)netikka.fi

Ulrika Jansson

FSG-kontakt, understöd, kommunikation
ulrikam.jansson (at)gmail.com

Jan Kajander

ekonomi, fastigheter,
intendent för Solvalla-hemmet
jan.kajander(at)kulmia.fi

Bodil Mickels

understöd, Solvallakommunikatör
bodil.mickels (at)pp.inet.fi

Alexandra Therman-Londen

ekonomi, understöd, juridiska ärenden
alexandra.therman-londen
(at)nordea.fi

Stiftelsens kansli finns i Finlands Svenska Idrotts utrymmen, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors, baba(at)idrott.fi, 040 545 2260