Utdelade understöd 2024

Vid styrelsemötet 20.3.2024 beslöt styrelsen för Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik om utdelning av följande understöd:

Närpes Gymnastikklubb Artistica – 1 000 euro för lägerkostnader och investering i träningssal
Gymnastikföreningen i Helsingfors – 400 euro för återköp av dräkter
Gymnastics Åland – 500 euro för utbildning
Gymnastics Åland – 500 euro för läger, resor och utbildning
Jakobstads Gymnastikförening – 400 euro för hemsida
Grankulla Gymnastikförening – 1 000 euro för bom med nedslagsmattor
Vasa Redskapsfantaster – 500 euro för tävlingsresa till Åland Invitational
Nykarleby Gymnastikförening – 1 000 euro för nedslagsmadrass
Lappfjärds Gymnastikförening – 1 000 euro för redskap och högtalare
Ekenäs Gymnastikförening – 1 000 euro för sommarträningar och redskap
Helsingfors Gymnastikklubb – 1000 euro för redskap och byggande av arena
Gymnastik- och Idrottsföreningen Toppen – 400 euro för jubileum
ÅKG Palästra/Palästra Gymnastics – 300 euro för kostnader i samband med namnbyte
Finlands Seniordansförbund – 500 euro för nordisk dansledarträff
Idrottsföreningen Drott – 1 000 euro för kanves