Utdelade understöd 2023

Vid styrelsemötet 14.3.2023 beslöt styrelsen för Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik om utdelning av följande understöd:

Pargas IF/gymnastiksektionen – 425 euro för deltagande i World Gymnaestrada
Gymnastikföreningen i Helsingfors – 1 360 euro för deltagande i World Gymnaestrada
Jakobstads Gymnastikförening – 2 890 euro för deltagande i World Gymnaestrada
Wasa Unique – 2 890 euro för deltagande i World Gymnaestrada
Hejdi rf, Hangö – 1 530 euro för deltagande i World Gymnaestrada
Närpes Gymnastikklubb Artistica – 2 210 euro för deltagande i World Gymnaestrada
Helsingfors Gymnastikklubb – 1 445 euro för delatagande i World Gymnaestrada
Lappfjärds Gymnastikförening – 935 euro för deltagande i World Gymnaestrada
Gymnastik- och idrottsföreningen Toppen, Vanda – 340 euro för deltagande i World Gymnaestrada
Borgå Gymnastikförening – 255 euro för deltagande i World Gymnaestrada
Grankulla Gymnastikförening – 85 euro för deltagande i World Gymnaestrada
Marita Linko – 85 euro, för deltagande i World Gymnaestrada
Gymnastikföreningen Nordan, Karleby – 1 000 euro för 100-årsjubileum och läger
ÅKG Palästra, Åbo – 550 euro för förstahjälpskurs