Stiftelsens stadgar har förnyats

Vid årsskiftet 2020 godkändes Stiftelsens förnyade stadgar. Stadgeändringarna inverkar inte på Stiftelsens syfte eller verksamhet, utan de ändringar som nu genomfördes var till sin natur moderniseringar av sådana paragrafer som inte längre motsvarade dagens melodi.

Stiftelsens frångår bl.a. praxisen med styrelsesuppleanter. Istället för 6 styrelsemedlemmar och två suppleanter består styrelsen i fortsättningen av 6–8 styrelsemedlemmar, vars mandatperioder har förkortats till 3 år.  

Övriga ändringar i stadgarna berör bl.a. val av revisionssamfund och företrädande av Stiftelsen.

Här hittar du de förnyade stadgarna

Kategorier:
Aktuellt