Aktuellt

Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik sr

Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik finns till för att stöda gymnastiken i Svenskfinland.

Stiftelsens stadgar har förnyats

Vid årsskiftet 2019-2020 godkändes Stiftelsens förnyade stadgar. Stadgeändringarna inverkar inte på Stiftelsens syfte eller verksamhet, utan de ändringar som nu genomfördes var till sin natur moderniseringar av sådana paragrafer som inte längre motsvarade dagens melodi. Läs mera